Xeleşyayîne

Faîk Axdat

Ma xo qet nêrot

Ma tayîne rê cenet wad nêkerd

Ma va pîya virajîme na sûke

Ma pîya raverîme adirî ra

Ma qet nêkewtîme dûrî na sevda ra

Mabênê xo welatê mi bî

Gonîya ma gîrîna bira

Roştîya ma hîna nêqedîya

Her ke şî benê hîra keyberê ma

Ma çeperê dişmenî rijna

Asmên her wextî ra zîyadêr nezdîyo ma rê

Estarey binê destanê ma de

Seyîdê ma vernîya ma de roştî yê

Rayîrê welatê mi roştî dano

Ne  qedînîme

Ne êyê ke ma ra tepya ênê

Heta xeleşyayîne

Şîrove Binuse

Şîroveyê xo binuse!
Nameyê xo binuse