Xelîl Adar

 

 

Dewran o dewro dewro

Dewrê vengê vergê vêsanan o

Çewlik de zimistanî zaf pukin derbas benê. Çewlik hetêkê ê Dersim o, hetêkê ê Amed û hetêkê ê de Xarput cîran o. Şarê Çewlikî zehfê înan ziwanê Dimilkî qisey kenê. Wextê Şêx Seîd ê Pîranî ra heya ewro dewlete serê Çewlikî de sîyasetê qirkerdişê sûr û speyî kena. Wextê cuntaya 12 Êlule de zagonê înan ra vato nê. Senî Dêrsim de badê terteleyê Dersimî waşt asîmîle bikerê semedê Çewlikî zî badê Serhildanê Şêx Seidê pîrî dewlete wazena asîmîle bikero. Dewlete bi zanayîş uca şarê ma yê Çewlikî ra vana şima Kurd nêyê, şima Zaza yê û şima musluman ê. Hetê olî ser dewlete zaf tehrîb serê Çewlikî ra viraşto.

Bado ke hereketê PKK’yî vecêno hetê Çewlikî de qehremanê seke M. Xeyrî Durmuş, Mehmet Karasungur, Gurbetelî Ersoz û bi hezaran qehreman kewenê mîyanê hereketê PKK’yî. Gerîlayî her koyanê Çewlikî de mendê û nika zî estê.

Serê serran ra zimistanê 2011-2012’î bi, a serre semedê gerîlayanê Çewlikî serrêka zaf zehmete derbas bîye. Dewleta tirkî a serre wisarî û amnan de xo ker kerdebî. Heme karê xo dabi serê îstîxbaratî ka cayê gerîlayan yê zimistanî bizano û zimistanî qirkerdişê înan bikero. Gerîlayan berpirsîyarîya fermandarê Çewlikî Mahîr Başkaleyî de hazirîyê xo yê zimistanî kerdêne. La hayîya înan te ra nêbî ke ka do zimistanî çi bibo. Gruba kampa Ş. Mahîrî vîst û panc kesî bî, payîz ra amadehîyê xo kerdîbî. La 3 embazê înan teber a mendîbî. Semedê karêk ê nêresayîbî ke bêrê bikewê kampa zimistanî de. Heta Çewlik de vewrî rew yena, semedo ke koyê Çewlikî berz ê vewrî zaf varena.

Hayîya înan te ra çinêbî ke ê 3 embazê înan ameyê girewtiş. Heya ke 17 Kanûne de embazanê înan ê bînan semedê ê embazanê ke ameyê girewtiş xebere daye înan. Serê cîhazê pîlî de xebere ameye. Vero ke xebere bêro înan kampe de nêzdîyê aşmêk kewtîbî ca. Cuya înan a asayî virazîyabî. Dest bi perwerdeyî amebi kerdiş. Her serê sibayî weriştêne, cayê xo kom kerdêne û bado ke nanê sibayî werdêne dest bi perwerdeyî ameyêne kerdiş. Perwerde di helî girewtêne, yew serê sibayî ra heya nîmeroj, nîmeroj de di saetî îsrehet badê ê ra ancî zî perwerde girewtêne. Heya verê şanî de tenê embazêko subay û yew embaz zî nobetçî mendêne. Erkdarê mutfaxî saetêk mendêne nîmerojî rê vecîyayêne werê nîmerojî viraştêne. Wexto ke perwerde şan de qedêno her embazêk karêk keno. Subay înan rê her yewî ra gore karêk vîneno, yew dare şikneno, yew şino vewrî ano, grubêk şina verê çemî de awe ana mutfaxî mutfax lazimatîyanê xo bica ano. Heya nêbo şand soba nêpanenê, semedo ke cayê înan zelal nêbo biroj zî nêşkenê soba bipanê. Roje rojan derbas kerdêne, heta ke 17’ê Kanûne de xebere înan rê ameye.

Her nîmeroj saet 11 de cihazê xo yê pîlî akerdêne, a roje ancî zî Ş. Mahîr û subayî goştarî kerde.

Muxabere serê nameyê Roj û Perî de bi.

-Perî, Perî, eke ti veng gênê badê tekmîlî derbasê kanalê şima be.

– Ma girewt Roj.

-Perî şîfreya …

Rojî Perî rê şîfre dabi û vatbi ganî şima kampa xo lez veng bikerê, ê 3 embazî ameyê girewtiş. Ş. Mahîr vendeno embazê bînî, çend saet qisey kenê, do eno zimistan de şirê ça, heme cayî vewrî kewta û heta hinî cayan çend metreyî vewrî esta. Badê qiseykerdişan înan xo sey di grubî par kerdî. Gruba Ş. Mahîrî 13 tenî bî, gruba bîne bî di grubî. Hema senî bi şand heme çîyê ke înan rê lazim bi, sey nan, ard, şekir ûsn. her embazêk çenteyê xo pir kerd û cayê kampe ra vecîyayî.

Zimistan o zimistan

Pukelêk a …

Her ca spey o, vewrî panena lep lep yena warî, yew nêzano do siba se bo. Tena zanê zimistan o û ecaba wisarî bivînê yan nê. Her embazêk mîyanê xeyelan de yo, hinî embazê neweyî nêzanê do se bo. Çîyê ke însan tersneno wexto ke çîyêk nîno zanayîş. Hinî embazî musayê zor û zehmetî qe nêtersenê.

Her di grubî badê çend saetan vindenê êdî roj vecêno gruba yewine zef dûrî şina. Gruba Ş. Mahîrî yew di saet şina vindena, dinya heme biya mij û muran, însan nêşkeno metreyêk vernîya xo bivîno.

 Heya şan de wina çol de manenê verê şanî ancî zî yenê kampe vanê ma do yew di saet dûrê kampa xo cayêkê bînî virazê. Grubêk veceno semedo ke cayêkê bînî virazê …

Cayo newe qasê verêcûnî nêbo zî baş o, îdare keno. Rojî rojan derbas kenê, xebera înan gruba bîne ra çinya, xebera gruba bîne zî înan ra çinya. Nêzanê mendê yan merdê. Rojî rojan derbas kenê, kewtibî aşma Sibati. “Sibato berf û ba tê.” Wisarî rê zêde nemendo, aşmêk mendo la rojî nêqedênê. Kewtibi mîyanê hefteyê ena aşme de. Subay vazda zere bi lez vat esker ameyo serê sereyê ma.

Hema embazan sîlehê xo girewtî şî verê berê kampe bi durbune ewnîyayî te ra. Yew di kesî yew cilê qoricîyan serê înan de yê, ameyê seyd, seydê embazan, qoricîyê Hemaman ê Çewlikî bî.  Qoricîyan ê vînabî û remaybî, semedo ke biroj bi embazan nêşkayêne vecê teber hedîya şanî mendêne.

Lo çi hal o

Lo çi dinya ya

Do ena rey şirê ça, ancî zî çenteyê xo girewtî û fek kampa xo ra veradayî û vecyayî teber şî. Nêzdîyê 5-6 metreyî vewrî kewta. Şinê ça rêça înan vecêna mecbur şinê, la do şirê ça. Verê dewa Hemaman de goma Xasan de cayo ke dewaran kenê ci esto. Vanê ma şirê uca heya ke hela biewnîrê do se bo. Wazenê embazêk bişrawê Çewlik, embaz şino, la nêreseno cayê xo.

Îxanet fek înan ra nêverdeno.

Eno çi hal o çi derd o.

9ê Sibate, Sibatêka sîyaye, sibatêka tarîye de veng berz beno mîyanê ko û dewanê Çewlikî de. Qîr keno Koyo Speyî, Darahêneyî, Kanîreş.

Bîngol veşayo mij dûman o.

Mahîr û new embazî

Şehîd kerdî banan mîyan de

Eskerê Romê reşî ancî aşma ke Şêx Seîdo pîr girewtibi de amebi, eynî aşme de, aşma Sibate de. Ancî eskerê Romê reşî amebi semedo ke torinanê Şêx Seîdî qetil bikero.

Derdorê dewe heme amebi girewtiş, vatêne “teslîm bibê!”

Înan nas nêkerdêne ke enê camêrdan rê merg esto, teslîmbîyayîş çinyo.

11 embazan çember girewtibi heme ewnîyayêne çimanê jubînan ra çimê înan huyayêne. Her yewî bombaya xo girewte, pîmê înan antî û amade kerdî.

Fermandar Mahîrî xeberdayîş kerd.

“Ewro do tîya tarîxêko newe bêro viraştiş, ma do seke Şêx Seîdan, Seyîd Rizayan, Mazlûm û Kemalan bi ruhê fedaîyî fedaîtî bikerê. Ma do zereyê dostan şa bikerê, ê dijminan qehr bikerê.”

Yew bi yew ewnîyayêne çimanê embazan ra, sereyê ê zaf serê Cûdî de mend, zaf ciwan bi newe bibi gerîla.

Cûdî zî bi çimanê huyayeyan ewnîyayêne te ra û seke vaco ma pîya yê.

Û vengê sloganan berz bi

Her xelek bîne a û pey ra sloganî

Destpêke de Mahîrî pîm ant, fermandar verê heminan de bi

Govenda 9 çilayan bîye

Bedranî dore girewtebî

Tirêjî badê ê ra

Rêzan o zî înan dir bi

Yilmaz û Gezgor embazê Botanijî

Rauf embazo Liceyij

Pilengê Çewlikî

Û

Cûdî yê Mirada

Diruşma ê ya

“Bimro îxanet

Biciwîyo Rayber Apo!” berz bîye

Koyanê Çewlikî ra hemeyê Kurdistanî de

Destanê 9 çilayan, 9’ê Sibate de

Wina ameye nusnayene

Ameyoxêko azad rê

Şîrove Binuse

Şîroveyê xo binuse!
Nameyê xo binuse