Usar

Alî Şeker

Payîz rişteleyanê xo rişneno, silto-sade

Û rutûrepal xo keno virara tebîetî, û usar paweno

Rengo kesk dar û berî ra

Xo nawnenê her ca ra

Her war de, kesk-kesk huyeno payîz

Xemginîye sey huznê deyîran huzn vay dayêne

Payîzî her çî ser a hukmê xo nîşan dayêne 

Çend aşman ra tepîya, mewsîm şûrê xo vurneno usarî ser 

Û hêdî-hêdî boya usarî tebîet ra ameyêne bîyêne can de

Gipik kerdêne ya vilan 

Dar û berî heme çî

Hemeyê omidan…