Welatî de suyeyan ra şîyêne
Pûk û pûkelek winî ameyêne
Va û varit bi qet nêvindertêne

Ling û destî bin ra qerisyayêne
Bîyêne kewe winî jan dayêne
Zimbêlî ca de cemed girewtêne

Ciwîyayîş zaf zehmet ameyêne
Merdiş asan bi lê qet nêbîyêne
Ê rojanê Botankî vîyartêne

Zerya gerîla girp-girp girpayêne
Kalaşnîkof ra adir varnayêne
Hêvî erd ra heta asmên şîyêne

Tarîx de sere wedarîyayêne
Mezlûmî ra nat zî xo ver dayêne
No tewir destana koyan nuştêne

Kerre û koyan de pêro dayêne
Şaristanan de zî xo nawnayêne
Welatî de wina ciwîyayêne

Şîrove Binuse

Şîroveyê xo binuse!
Nameyê xo binuse