Sema de geş bi rengê adirî

Ya Sema, Koçera sînaya!
To rê secde kena ez
Çêra koyanê xoverdayoxan
Torina Yadîn Paşayê Helîyê Kurdistanî

Ereqê çareyê to de xo şuwena
Adirê kalaşnîkofê to de vêşena
Lew nana engişta tetikkêşe
Heybet û heşmetê to de çin bena

Gilanê to mûnena yew bi yew
Lew nana bişirîyayîşê to ra
Awiranê to ra verrojikî abenê
Çinayê gabardînî weş şinê to ra

Sema! keskûsûra semayan
Adirê Araratî
Tede vêşnayî mîkrobî
Weş kerd wisarê şarî

Ey şopdara merdimê kamilî!
Mi to de dî heme xemilî
Weş gêrnena govenda cengî
No hêz to xo de senî dî?

Vengo nermek sey birîsimî
Winî erjnena sîstema cîhanî
Bena çareyê azaranê şarî
Cewherêko zernên mi to de dî

Winî bi plan û bi tevger
Winî xîretkar û çalakîker
Ke winî erzena ser
Ancena ruhê dişmenî

To asmên paka kerd
Hevalan rê rayîr akerd
Rengê cengî dîyar kerd
Bi to ya ser kewenê hevalî

Hemraya Hilmî Yildirimî
Fedayîyê Kurdîstanî
Bi to ya şa benê
Heme çêranê verênî