Her ke wext vîyareno dinya bena bexûd û qefçile. Nê bexûdîye û qefçilîye senî raver şonê? Wazena cewabê naye bida. Badê cû fam kena ke binyat de zurî estê. Na meqale de na bebete gênîme dest.
Hetê tarîxî ra
Tarîx de di ro, di rêç û di rayîrî estê. Nînan ra yew ver bi rastî, yo bîn zî ver bi zuran herekîno û şono. Eslê xo de çîn, dewlete û rêxistinê leşkerî ke kewtî kar rayîrê zuran zî abîya. Komelê ma kurdan hîna zî bi tay formanê xo taybet zî tay dewan de sey komelanê da des hezar serran verê nikayî ciwîyenê. Wexto ke ma înan vînenê rastîya zuran weşêr fam bena. Dewlete-komelo resmî bi tewirêk zuran keno û komelê ke teberê dewlete de ciwîyenê tewirêko bîn zuran-mîzahan kenê. Zur-mîzahê komelî seba komelî feydeyin o. Zirar nêdano tu kesî. La ya dewlete de xapênayîş û amacê xirabinî estê.
Kitabê Deniz Gunduzî (Hîkayeyê Koyê Bîngolî) de yew hîkaye esta bi nameyê Zureker. Hîkayeyê Zurekerî de karakter Ap Mamud esto. Ap Mamud zuran keno la eslê xo de zuran ney mîzah keno. Pê zur-mîzahê xo şêligan keno şên. Mîzahî de pêardiş hol o. Ardişê ziwanî zî kesî keno şaş. Bi kilmîye edebîyatêko hol tede dîyeno.
Koyanê Kurdîstanî de yew gerîla esto: Silêmanê Jîrkî. Herêma Zapî de zebeşî karitbî. Wexto ke zebeşî resenê û o qala zebeşanê xo keno vano: “Mi zebeşî bi rêzila bestayê ke lêrî gelîye nêbê”. Fina Silêman wexto ke qala jîr û jêhatîya gerîlayan keno vano: “Ê bombe dekenê kortika leşkeran. Bi yew bombe şeş leşkeran kişenê”. Seba tay gerîlayan beno ke no pênaseyêko rast nîyo la rastîye wina nîya. Tesaduf bo zî bombe beno ke bikewa kortika leşkeran. La bi yew bombaya destî kiştişê şeş leşkeran zehmet o. Tîya de na qisa madden rast a yan nîya avzel nîyo. Tîya de amac oyo ke jîr û jîhatîya gerîlayan bi uslubêko komelkî dayîşzanayîş o. Merdimê verênî nê pênase û îfadekerdişan sey zurî name nêkenê. Ci ra hol fam kenê ke qiseykerdox wazeno se vajo. Ecêb o ke hişê Silêmanî bi temamî kurdî yo. Kes qiseykerdişê ci ra tahmêko cîya gêno, tahmêko temamî kurdî. Kes xo heseno, aya beno ke asîmîlasyonî çiqas û senî tesîrê xo ma ser o kerdo. Yanî hetê hiş û ziwanî ra ma nêmcet û wayîrê di ziwananê nêmcetan ê. Ma yew ziwanî zî hol nêzanê. No yew trajedîyêko pîl o. Çi heyf ke tay kesî hayîdarê na rewşe yê.
Berpirsîyarê dewlete zî zuran kenê. Tarîx de bi zuran ver çend merdimî kişîyayê, bîyê dirbetin, bîyê sirgun kes nêzano. No het ra îdarekarê dewlete û komel yewbînî ra benê cîya.
Amerîka propaganda kerd, vat: “Îraqî de çekê atomî estê. Badê ke dîktator, faşîst Seddam ame dardekerdiş û pey ra ame famkerdene ke destê Seddamî de çekê kîmyewîyî çin ê û Amerîka bi îradeya xo na zure viste bazar.
Dewrê ma de zurkerî
Seba na babete fînako tewr bexûd serekê Tirkîya R. T. Erdogan o. Kes dinya de bigeyro ci zî ey ra zurkerêr peyda nêbeno. No şampîyonê zuran senî bi serekê yew dewlete? Perso yaman no yo. R. T. Erdogan game bi game îqtîdarbîyayîşî de kewt kar û peynîye de zî bi serekê Tirkîya. Bi nê halê xo her roje zuran keno. Her ke zuran keno beno xişin. Sey kêçanê ke gonî ancenê û pê masenê, hema winî. Êdî winî bîyo komelî mîyan de xeylî kesî estê ke bi rehetî ya zuran kenê. Yanî şexsîyetê Erdoganî pêde-pêde beno şexsîyetê xeylî kesan. Bi nê haletî ruhîyeyî vera şarê kurdî de şer keno û Tirkîya de hetgir bo ne hetgir bo piştî danê Erdoganî. Na yew nêweşîya bêderman a.
Kurdan mîyan de zî serekê winasî tay nîyê. Bi zurkerî ya sîyaset kenê. Medya de tena zuran kenê. Vêşane zî kurdîtî û Kurdîstanî ser o sîyaset kenê. La eslê xo de her roje şarê kurdî û Kurdîstanî roşenê. Nê eşkenê heta radeyêk hetgiran zî peyda bikerê. Zurker zurker o temam la êyê ke pêra benê yew rê ma çi vajê! Ma xo vîra mekerê ke peynîya zura referandum û Kurdîstano xoser de nêmeyê Başûrê Kurdîstanî dest ra şi.
Ganî îdeolojî rast, zanistî û demokratîke bo
Rayber Evdellah Ocalan rewşe analîz keno, vano: “Toplumkirim (komelo ke mîyane ra şikyayo)”. Komel, şarî pêro tesîrê îdeolojîya kapîtalîst û populîzma ci de yê. Rayber reyna vano: “Gêrayîşê merdimê sadeyî de ya”. Çare wina nano ro. Nê kerdenanê peyênan yê dewleta Tirke, yê keyeyê beşêk Berzanîyan û kerdenanê beşêk yê PDKyî tena wina kes eşkeno fam bikero, mana bidero û dûştê ci de têkoşîn bikero.

HESABÊ MI
Kerema xo ra hesaban bişopnê û bibê abone
YouTube: şo YouTube
Twitter: şo twitter
Facebook:şo facebook
Instagram: şo înstagram
Vîmeo: şo vîmeo