Lajê Munzurî

Xelîl Adar

Dêrsim: cayê Seyît Rizayan; Besê, Elîşer û Zarîfeyan. Cayê Mezlûm Doxan, Bêrîtan, Şîyar û Zîlanan. Dêrsim hîris û heşt o. Dêrsim cayê serewedaritişî, Dêrsim cayê xoverodayîşî, Dêrsim kiştişê des hezaran, Dêrsim koçkerdişê des hezaran o. Seba ke nêkewê destê dişmenî, cinî û kênayan, koyan ser ra xo taht û latanê Îksor û Aktanos ra eştêne war ro.

Ez do şima rê qisayêka Lajê Koyê Munzirî vaja: Nameyê nê lajî Gabar o. Embaz Gabar Dêrsim de maya xo ra beno. Dayîk û babîyê ci mamosta yê. Lajê Munzurî zêde keye de nêmaneno. Yan şino metrepolan yan zî Dêrsim de kuçeyan ra geyreno. Wexto ke dewe de bo wareyan ra gêreno û ge-gane awa Munzurî reyde herekîyeno. Vero ke bêro koyan ser, çar serrî mîlîstî keno. Serra 2009 de vejîyeno koyan ser ro.

Embaz Gabar, seba ke qijîya xo ra partîye şinasneno, partîye mîyan de zehmetîyan nêanceno. Wexto ke kesêk ey bidîyêne winî zanayêne ke o vîst serrî yo gerîlan mîyan de yo. Hetê mezg xebitnayîşî ra to vatêne qey yew fîlozof o. Hişê ci zaf xebitîyayêne. Yewî qala çi bikerdayêne, zanayîşê ey ser o est bî. Hem zaf wendibî hem zî zaf geyrabî. Kitabanê Rayber Apoyî zaf wendibî. Wexto ke qisey kerdêne, fikrê Rayber Abdullah Ocelanî ra nimûneyan dayêne.

Zimistanêk ma pîya bî. Ê zimistanî de heme çî ra vêşî parêznameyanê Rayber Abdullah Ocelanî wendêne. Xoşebere kerdêne û mîyan ra zî persî pers kerdêne. Tena nêwendêne, çîyê ke wendêne pratîk de zî pratîze kerdêne. Ey hem teorî hem zî pratîk kerdêne. Çîyêko bîn ke ez vajî; Embaz Cemal (Murat Karayilan) ra zaf hes kerdêne. Key ke embaz Cemal bivejîyayêne televîzyon yan zî radyo de qisey bikerdêne; pir bi baldarî goşdarî kerdêne. Her çiqas kurmancî baş nêzanayêne, la fina zî goşdarî kerdêne. Ma ge-ge ci rê vatêne Cemalo Qij, ge-gane zî vatêne Gabar Karayilan.

Embaz Gabar zaf girêdayê şehîdan bî. No het ra verê her kesî de bî. Vero ke beşdarê gerîlayan bibo; wexto ke Dêrsim de gerîlayêk şehîd bikewtêne; Gabar cayanê dûrî de ba zî ameyêne û beşdarê wedarnayîşê şehîdan bîyêne. Seba merasîmê şehîdan fek karê xo ra verdayêne û ameyêne merasîmî de cayê xo girewtêne. Embaz Gabar senî ke girêdayeyê şehîdan bî bi o tewir girêdayeyê embazanê xo bî. Seba ke embazanê ci rincanî mebê heme karî ey bi xo kerdêne. Deqayêk zî cayê xo de nêvindertêne. Wexto ke embazan şîyêne kar û şan de ameyêne nuqta; embaz Gabar weriştêne û xizmetê embazan kerdêne. Çîyêk xo rê nêwaştêne, verê vatêne embazê mi rê. Karê ke ey kerdêne hîrê-çar kesan nêşayêne bikerê. Ge-ge bi tena xo şîyêne kar, kar kerdêne û badê cû ameyêne. Wexto embaz Gabar şîyêne verê şarî, bi exlaqê PKK ya şîyêne. Hemeyê vatiş û hereketanê ci wina bî. Coka şarî ser o tesîrêko baş û zaf viraştêne.

Hetê ruhê netewî ra zaf raver şîbî. Coka nameyê xo kerdibî Gabar. Zaf waştêne şiro Koyê Gabar û Eyaleta Botanî. Tim ardêne ziwan û vatêne: ˝Ez do şirî Koyê Gabarî ser o û şirî Eyaleta Botanî˝.

Embaz Gabar vera dişmenî de zaf bihêrs bî. Dişmenî terteleyê hîris û heştî viraştibî; ey zî waştêne heyfê nê terteleyî bigîro. Coka zaf waştêne bikewo şerî mîyan.

Serra 2011 de, Gabar û embazê ci, cayê xo Daxbegê Pulumure de virazenê.  Dişmen operasyon keno. Şewdirî de yeno nuqtaya înan ser. Pêrodayîş kenê. Gama destpêke de Gabar çar leşkeran kişeno. Badê cû yew derba gird danê dişmenî ro.

Tewr peynî de, serra 2012 de, menga oktobre de, hemleya Şerê Gel Yê Şoreşgerî de, eştêne qerekola Yolçatî ser o. Gabar na çalakîye de fermandaran ra yew o. Çalakîye de vernîya her kesî de ca gêno. Wexto ke çalakîye dest pêkena, Gabar şino keweno qereqole mîyan. Na çalakîye de bi desan leşkerê tirkan amey kiştiş. Embaz Gabar nê pêrodayîşî de, sey babaegîdan, ser rayîra Egîdan, Seyît Rizayan, Elîşeran, Mezlûman, Şîyaran, Bêrîtanan, ser rêça Rayber Apo, rayîra heq, rayîra şehîdan de, bî şehîdê dewa şarê xo.

 

Lajê Munzurî

 

Munzuro

Awe û Koyê Munzurî

Ka biewne kam yeno

Sereyê Zeldî ra xo verdeno warî

Fetelîno Heyderan, Demenan ra

Fetelîno Sûlbûs û Tarî heta Munzuran

Koyê Duzgunî ra heta Hêl

Ka vaje no lajê kamî yo

Pers bike tarîx ra

Pers bike nê cayan ra

No lajê Riza, Elîşer o

Ka vaje: embazê kamî yo?

Embazê Mazlûman, Bêrîtanan o

Ho Munzir o, Munzir o

Weriz na xebera mi

Weriz nê Temoy mi

Ho Munzir o, Munzir o

Bibe şarê mi rê

Wa mebermo maya mi

Wa mebermo şarê mi

Ho Munzir o, Munzir o

No lajê Munzirî yo

Lajê vengê Munzurî yo

Vengê qîrîna Dêrsimî yo

Vengê ma yo

(No nuşte 15.12.2012 de ameyo nuştene.)