Şoreş Ûzimî
Ev ne xewn e ne jî xeyal
Wek avê diherêkin sal
Ji emrê me teva diçe
Em hemû bûne mîna kal.

Nebêj xwezîya sala par
Xwezî nabe dermanê jar
Lê ji bo xwe tu neke xem
Di dil da ciwanî wek zar.

Ji jînê wate derîne
Tu ji xwe ra bixemlîne
Qet nebêje mirin heye
Kêf û şahî nerevîne.

Ger tu tirsî ji mirinê
Neke fesad û gazinê
Xwe bi wan re mijûl neke
Nede pê zêr û bazinê.

Ger tu bawerî ji Xwedê
Neşkîne dilê bav û dê
Ji her zindîyan hez bike
Evîne rêya miradê.

Gelek ji xwe nebe razî
Wê dêxin çavên te derzî
Qet û qet nede pesnên xwe
Dê bibînî serfêrazî.

Rêzdar be ji bo her kesî
Piçûk nebîne tu kesî
Dilê xwe bo tevan veke
Ji her tiştî ra tu bes î.

*Rojava/ Hesekê
09.08.2019