De vaje Heftanîn vaje
Heft tanîn warê cengan
Çend û çend hevalê virarê to de
Ê esmeran ra çi xeber

Esmer a cengê sûrî de
Çend dirbetinî ha ceng de
Sêneyê miyanê gonî de
Bişirîyayîşanê lewan ra çi xeber

Ê lajî hîna bişirîyenê
Ê kênayê porxelekî
Pêrodayîşêk senîn de
Pezkûvî, teyr û tur ra çi xeber

Asmêno pako kewe
Hewrê sîyayanê tarî
Çend û çend qamdergî şî ser
Sereştişan ra çi xeber

Meterîsî rijîyayî
Mîyanê huyayîşan de
Estareya dosere asmên de
Ê wextanê têkewtişan de

Pêtîya gerîlayanê xij
Çêrî nika ha çi lej de
Serkewtişo ho aso de
A roja mijdanî de

1 ŞÎROVE

Şîrove Binuse

Şîroveyê xo binuse!
Nameyê xo binuse