Beşo yewin

pistanê Ûweyşe de, domanêko hurdîlek
şewq dayêne dor û verê xo, şewqêko rindek
rêze nêbî verê çiman de, temenşenikek
roştî arde verê çiman, dewêka kane de

Tîje eşte dewe ser, tanî daye zerrîyan
kuçeyî şad bîyêne, dewijan rê roj roşan
domanî ameyî pêser, Rayber bi Ocalan
coş û xiroş arde meydan, wextêko zernên de

ezo Azad Ararat, nusnena na destane
sey vilika koyan a, sey vilika beybûne
bena derman û çare, heqîqeta Kirdane
gedeyî wanenê, dibistanêka kirdkî de

dibistane de, xo şinasnayîş, roştî esto
ziwanê dayîke zî, qeçekan rê sey şit o
wazeno bibo roşnvîrêk la hukmat bêbext o
û têser û têbin beno, yew dibistane de

bi estanekî ya, maye ra musa bi kirdkî
lorî, kilamî, şîrin û şekir bî, deyîrkî
wendegeh de mamoste, çirê musnenê tirkî?
ruhî de bibi bêzar, şikite bi zerrî de

domanan ver de Rayber, beno hêvîya dewe
o Rayber o, adirê azadîye keno we
o yo têgêrayîşan de yo, peroj-peşewe
bale anceno xo ser, şêlig beno matmende

kênayan de kay keno, rijneno dêsê kanî
binyatêko pêt ronano, gêrneno cuwenî
dûrî ra ewnêna, aya mat mende yew cinî
îlahe kêfweş a û vana “Biko, xo ver de”

Apo yo cigêrayox, heqîqetî mojneno
cuye û geme de yo, timî bi hêrs radano
sey cîwa yo bitevger, gidî qet nêvindeno
rayîrê newî akeno, mezgê dewijan de

çare de nusîyayo, do dinya fetih kero
o do sey buldozerî, rayîran abikero
rayîrê welatî de, azadîye biqîro
cayê xo qetî kero, zerrîya merdiman de

timî keno weye la na çi boran a wina
timûtim datî ra wena la xalo rê kena
duştê wayîrî de, na xayintîye senîn a
desinde ceza keno, a dewa tarîxî de

ke boranî ano war, lezkanî rûçikneno
xiyanetî rew vîneno, ca de ceza keno
hîna domanîya xo de, prensîbî roneno
beno nîşanê dinya, kaşêko tarîxî de

ke dorûver de marî estê, marê sîyayî
ke înan de vîneno, dişmentî û belayî
coka bêhêzî ver, cîranî keno silayî
qewetî şinasneno, verê dêsê banî de

dewijêko tîtal, mîyane de esta çeke
forsî erzeno dorûver, yew zî vano: “Meke”
Apo vîneno, mîyane ra bestaye çeke
o wext fam keno ke keramet esta hêzî de

belengazîye wenişta, doşa yew kêneke
o zaneno girîng o, ke dest de estbo çeke
wazeno azad kero, doşî de yew manîke
amac keno şerê çekdarî, Kurdîstanî de

kênekan zewecnenê, xaftila danê mêrde
kel û mel gênê, kêneke ra vanê mevinde
rayîrê zewajî de, yew kênaya matmende
o yo rewşe erjneno, binê yew tûyêre de

analîz keno rewşe, badê gêno qesasî
bi gamanê hurdîlek, roneno qora dêsî
kifş o ano seyyewbînîye, qandê her kesî
Apoyo cengawer, dewa kane Amara de

kênayê ke pîroz ê, senîn bîyêne bindest?
orteyê keyeyî de, senîn kerdêne derdest?
persî têpey de yenê, ka senîn bigîro dest?
pey ra cewab dano, dewa kane Amara de

embazêk lazim bi, ke bigeyro heqîqetî
cigêra û Hesenî reyde rona embaztî
dest pêkerd weş galgale, embaztî bîye qetî
Hesen bi pêra beste, taldeyê yew banî de

gama ke rewşe dî, dapîre bîye hêrsokin
çunke lejê eşîran bi, cuye bibî serdin
Apoyî peygoş kerd, rona binyato asinin
têser û têbin kerd urf û edet, a dewe de

dor û verê dewe de, ciwîyayîşêko teng
vera dişmenî de bêveng, yewbînî rê asteng
têkewtişo bê mabên de, hêrsî kerdêne veng
apey mendibî dewijî, dewêka kane de

yew Cimo yewo bîn Miho, têv dayêne dewe
merezin bî, merezê xo sawitêne dewe
lejkerdoxî, têser û têbin kerdêne dewe
sey Habîl û Kabîlî bî, dewêka kane de

nînan quretîye kerdêne, duştê Apoyî
sêne mojnayêne, duşt de kerdêne qureyî
lejê apeymendeyan, nêwaştêne Apoyî
ganî dersêk bidayêne, dewêka kane de

Apo sey verênan nêbî, bi plan, bi tevger bi
fikr kerdêne verê verkan, coka serkewte bi
ganî heyf bigirewtêne, coka amade bi
do bikero çalakîyêk, dewêka kane de

cengawerî winî da piro, bi kîn û hêrsî
Cimo peyser rema, la qet nêvat: “ti çi kes î”?
badê cû zî têpey ameyêne, xeylî persî
yew çalakîya gerîla, dewêka kane de

maye bi kêf verar viste, maç kerde çare ra
Apoyî xo reynabi, dest û tersê Cimoy ra
ders dayîş weş bi, bi metodanê newîyan ra
êdî Apo sereberz bi, dewêka kane de

Apo nêçîrvan bi, nêçîr kerdêne mîlçikî
venga qeçekan dayêne, ke bêrê çargamkî
pey ra adir wekerdêne, pewtêne mîlçikî
yew bi yew pare kerdêne, dewêka kane de

bi xo ra dayîşî, yew kome ardêne raste
qijî beşdar bîyêne, bîyêne pêrabeste
rêxistin ronayêne, kome bîyêne pête
no komelêko newe bi, dewêka kane de

kerra de aj dayêne ra pey, bîyêne kewe
dara huşke bigan kerdêne, bîyêne kewe
no bîyayîşêko newe bi, semedê dewe
cuye bîyêne erjaye, dewêka kane de

melay mojnayêne duayî, badê cû nimaj
ey qijî ardêne pêser û kerdêne nimaj
mela matê ci bîyêne ke kerdêne nimaj
melay vat: “Ti do biperî”, dewêka kane de

Evdillah sey cîwa bi, timûtim gêrayêne
bêvindetiş, nat û wet ra fetelîyayêne
bale antêne, tayinan zî qehirnayêne
êdî qeyd û bend şiknabî, dewêka kane de