Dêrsim

Alî Şeker

Qusur de qayt meke Dêrsim

Serê lewanê to de tirkî bîyo zergûn

Sey çîçegêda teveznayoxe, ti bese nêkena ke

Nê hardê xerîbî de zergûn bibîyêne

No hardo xerîb, gonîya to musneno zereyê pîzeyê xo ra

Tayê domananê to kî jû sloganêdo bi tirkî,

Kerdo ziwanê xo ser cawene

Labelê ma kurd nîme tirk îme

Na çi hîkmetêda Heqî ya

Munzir awa to kevzê girê dayo

Sey şîkale çimanê domananê to yê warwayî

Hesira çimanê to ra

Boya masîyanê merdeyan êna…