Şima zanenê! Çîyo tewr bidej û azar o yo ke, Heftanîne de se beno, hol nêyeno zanayene. Çunke Cengê Heftanînî o ceng o ke heta merdim tede ca megîro, nêyeno zanayene û famkerdene. Çunke Cengê Heftanînî o ceng o ke tena yeno ciwîyayene. Nêyeno neqilkerdene. Dayîşfamkerdişê ci zehmet o. Mi ke ê cayan de, wextêk de gerîlatîye kerdo, ceht kena ke Cengê Heftanînî bierjnî. Labelê hol zana ke beno ke se ra yew fam bikî û bidî famkerdene.

Merdim eşkeno bi derfetanê herême xo bi xo biciwîyo. Çunke herême hetê xozayî ra zengîn a. Fêkî, keskayî, heywanî tede winî weş ameyê pê, seba ciwîyayîşî sey bihuşt o. Naye ra merdim fam keno ke awankerdişê dewan û tede ciwîyayîş ra nat, merdimîye tim nê cayan de menda û medenîyet raver visto. Xora peymendeyanê merdimîye ra zî no heqîqet yeno dîyene. Eke merdim Gelîya Pisaxa ra biewno; areyê kurdî û dêra xirîstîyanî xeylî çîyanê avzelan mojneno. Merdim tûyêra Kanîyê Êrê ra çend tûyan weno, cade mird beno. Ê kaşan de xasekîya pezkovîyan nêyena vatene. Hênîyê Kanîya Êrê ê hênîyanî tamweşan ê Kurdîstanî ra yew o. Badê vîst, hîris serran zî gerîlayî tamê ê hênîyî xo vîr ra nêkenê; winî weş o yanî. Engûrê guşe bi guşe, gozêrî û gozî, qet pers mekerê! Eke şima bivînî; desinde vanê: “Ha bihuşt no yo”. Kurdî û aşûrî têmîyan û têkîşte ciwîyayêne. Nê serranê peyênan de fina kurdî û aşûrî restî pê la çi heyf ke bombeyan înan ser de zî sey torge varnenê. Û Cenga Heftanînî…

Seba wayîrvejîyayêşê nê tarîxî, gerîlayanê şarê kurdî soz da û sond wend. Serra 1982 ra nat gerîlayan tu hawayî lingê xo şiverêyanê Heftanînî ser ra nêwedartî. Bêmabên şerêko yaman yeno kerdene. Tarîxê 25 gulane 1983 de, operasyono yewin ê artêşa tirke ame kerdene. A roje ra nat ge-gane dişmen xo ceribneno. Labelê înadê kurdî tim ser keweno.

Xiyanet

Yew dirbeta xorîne. Zerrî û piştîya kurdî de, dirbetê ke nêkewîyenê. Tarîx de winî mînakî estê ke merdim şaş û pêşaş maneno. Ewro zî hema heman çî. Bi destê xiyanetî, tene bi tene, kom bi kom gerîlayî yenê şehîdkerdene. Erê, dişmentî bêminetî ya, la xiyanet! Ney, qet nêyeno pênasekerdene. Nêyeno erjnayene. Nêyeno famkerdene û roje bi roje zerrî û piştîya kurdî de dirbetanê newîyan akeno. Heyf! Başûrê Kurdîstanî yo ke xo kolonyalîstan ra raxelisna, serra 1992 de vêşîyê pêşmergeyanê ci, kalaşnîkofî çarnayî gerîlayan ser. Êdî dişmen û xiyaneto ke xo resnayo asta rêxistinî pêro pîya, têpey êrîşan kenê.

Gerîlatîye

Ruhê pîrbavan dayîşciwîyayîş la bi metodanê newîyan. Aha gerîlatîye na ya. Bi rik, bi înad xoverdayîş o gerîlatîye. No yew tarîxo newe yo tarîxê şarê kurdî de. Esmer! Esmera xoverdayîşî, Esmera cengî, têkişte, pîya û bi tilîlîyan. Biewnê! Yew girdî ser o, bi di kênayanê xoverdayoxan reyde, bi rojan cengkerdiş. Erê, ha naye nêyena nuştene, nêyena vatene, nêyena texmînkerdene ke senîn bîyo.

Ristem Cudî, serêkanîyij. Ceng keno la bi çi hes û ruhî, kam zaneno ke! Beno dirbetin, badê cû hîrê rojan şer keno, peynîya peyêne de, bê cebilxane maneno. Xo kerreyan ra erzeno war. Heme erjnayîşê sosyolojî, sosyopolîtîk û şerî têser û têbin benê. Beno ke zanistêko newe reyde bêro erjnayene. Sewbîn nêyeno famkerdene ke nê gerîlayî senî beno ke eşkenê bi nê hewayî xo ver ro bidê. Boya gonî, barut, teqayîşan; boya gul û vilikan: gulsûre, beybûne, dimêgayî, nêrgize, galûr kewenê têmîyan. Kam yewbînî ra cîya bikero, eke gerîla mebo?

Qandê cû famkerdiş avzel o. Ma deyndarê kamî yê? Vera kamî de berpirsîyar ê? Şeref, namûsa netewî kam paweno? Ganî bêro famkerdene. Famkerdişî reyde ganî têkoşîn bêro berzkerdene.