Gotar-meqale

Bedû 3

0

Bedû 2

0

Bedû

0

YPG

0

Evîn

0

Çala Mergî

0