Cuye senîn a?
Weşîye senîn?
Goşê xo mi ser ne wareza!
Dişmen bombe varneno
Ge-gane tank, obus, fuze
Erzeno bê ser û ber
Şewêka mijine de
***
Cuye senîn a?
Weşîye senîn?
Goşê xo mi ser ne wareza!
Komêka gerîla
Ha talde de
Bi dîqet, bi baldarîye
Erzena cergan ser
Şerêko yeman de
Tayê benê çêrî, tayê zî dirbetin
Şewêka pukine de
***
Cuye senîn a?
Weşîye senîn?
Goşê xo mi ser ne wareza!
Vîst û çarê çele, di hezar û vîst de
Ke Xarpêt de erd lerza
Xoxe bî zehîrine
Bî nameyê mergî
Yew şewa pukine de
Şêligan kerdêne hewar
Hewar haho hewar!
Asmên de gulbang dayêne
Hewar hewara Kirdane
Binê bananê rijîyayan de
Çekuyê kirdkî berz bîyêne
Berz bîyêne ax û eman
***
Cuye senîn a?
Weşîye senîn?
Goşê xo mi ser ne wareza!
Dest bidê yewbînî dest
Kurdî pêro pîya yew dest
Nêke dişmen o, mîyane ra şikneno desinde
Ziwanî çin keno
Ser ra zî tinazî
***
Cuye senîn a?
Weşîye senîn?
Goşê xo mi ser ne wareza!
Êş, azar, jan o
Zerrîya ma tewena
Kurd o, Kurdîstan o
Qaxû nêkeno tu kes
Doş bidê doş
Piştî piştî ra bibestê
Reyayîş ma dest de yo
Nêke şima vînenê
Torê komelkî, şaşeyê televîzyonî de
Faşîstê fekgonîyinî
Senî bîyê har, senî kişenê merdimîye, senî?
Senî kewenê pey rantî?
Trajedîya ma ra senî weye benê, senî?!
***
Cuye senîn a?
Weşîye senîn?
Goşê xo mi ser ne wareza!
Çerxê felekî ho gêreno
Sîyaset, dîplomasî; dayîş, girewtiş
Peyê perdeyan de pêameyîş
Ma rê beno barût, adir
Vareno ha vareno
Sifre ronanê nemerdî
Wenê ha wenê
Qet mird zî nêbenê
Sêneyê cinîkan ser de
Kenê kêfweşî û şadî
Badê yew tîyatro ronanê
Bi ma kenê henek û tinazî
Û vanê: “Ma yê way û birayî”
***
Cuye senîn a?
Weşîye senîn?
Goşê xo mi ser ne wareza!
Çend qiseyê mi estê
Seba hemkar û xayînan
Ê yê dişmen ra dişmenêr
Tayê ci bi nermî danê ma ro
Tayê ci bi pêtî
Tayê zî estê
Qet meperse lo
Winî har, winî xora şîyaye
Ti vanî qey
Ê yê welatperwer, winî şorişgêr
Ti vanî qey
Meşte yan bîro ha ronanê Kurdîstanî
Winî fek erzenê
Winî bi hêrs, winî bi kîn, kîndar
Dewlet pût, nîjatperestî slogan, ala sembol
Labelê, yew roje şer nêkenê
Yew çalakî nêvirazenê
Dişmen qet nêtepişeno
Rojêk nêerzeno zîndanî
Tirêm, rastîye çik a, senîn a?
Tayê ci sifreyê dişmenî ra wenê
Dest nanê pîze ser
Vilênenê ha vilênenê
Tayê ci nezan
Heta vajî korfehm
Yenê bikarardene wesselam
***
Cuye senîn a?
Weşîye senîn?
Goşê xo mi ser ne wareza!
Cuye şewe ya, hem zî roje
Beyntare de şan û şewdir
Binê vewre germ o
Ser de kutik zî nêciwîyeno
Hetê xo baş weçîne
Timûtim başîye reyde be
Başan ra başêr be
Kam zaneno meşte çi beno ke!