Laser Adar

Ma Kurdî tim qalê dejan, perîşanîyan û zulman kenê. Tirêm dinya, cuye na ya? Nê. Qet mebo goreyê vatişanê ma yê verênan “dinya bi dewr û dewran a”. Yanî ma bi hezaran serran tim qalê dejanê xo kerd. Ma no dej do tim para ma bimano? Nê! Dejî wa ne para ma, ne zî yê şaranê binan bê. Hendî ma nêvanê ewro nêbo meşte. Meşte amîya û dejê ke ma antê bes ê.

Şaranê bînan senî xo aver berdo û dejan ra feletîyayê? Tirêm bi hêzêkê îlahîyî? Nê! Înan wendo, kemasîyê xo dîyê, yewbînan ra vato û roje bi roje ê kemasîyê xo qedînayê. Wext wextê derheqê panc, des yan zî vîst serran ra dima qiseykerdişî nêyo. Her çî ewro de nimite yo. Ma ewro nê dejan biqedînê. Ma nêvajê heta meşte. Çunke meşteyê ma ganî rew ra biameyêne. Ma hendeyê şaranê ke nika wayîrê statu yê, înan ra vêşêr bedelî dayê. Çîyo ke şarê ma de bîyo sey merez: xo mûsnayîşê dejan o, tecrubeyan ra dersan nêgirewtiş o. Şarê ma xo mûsnayo antişê dejan. Eke ma bi xo rayîrêkê rastî ser bê ganî ma hendî qalê meşteyanê rindekan mekerê. Wext ameyo û ewro yo!

Welatê ma ewro ra nê bi hezaran serran o binê destan de yo. Ma herinda ke çareyêkê saxlemî dima şirê ma tim şarê xo ra hîna zaf bedel wazenê. Bedelê ke ma dayê zaf ê, la dersê ke ma tarîxê xo ra girewtê -çi heyf ke- tay ê. Kam se vano wa vajo Kurdî bi nufûsa xo ya nizdê pancas mîlyonî bê statu mendişî hendî qebûl nêkenê. Xora hende bedelî zî seba statuyêk nêbi, seba çi bi? Ma Kurdî çira dewanê xo ra, dewlemendîya xo ra, karîyerê xo ra bîyî, seba statuyêka ewroyî nêbi, seba çi bi? Sîyaseto rast, rayîro tekane yo ke hendî ma xeyalanê ameyoxê rindî ca verdê û ewro ê xeyalan bica bîyarê.

Wa Kurdî perçe-perçe fikirîyayîşî ca verdê. Nuqteya tewr serekeye na ya. Hêzê ke nêwazenê Kurdî bibê yew, nê nîfaqî bi zanabîyayîşî danê dewamkerdene. Qedînayîşê nîfaqê mabênê hêzanê Kurdan ma do heta key pey de bierzê û ser de zî qalê rojanê rindekan bikerê? Nê, wina nêbeno. Gama her perçe vajo ke perçeyo bîn wa biewnîro karê xo ra bi nê hawayî polîtîkaya dewletanê ke Kurdan ser o serdest a danê dewamkerdene. Kurdî ganî perçebîyayîşî heşê xo ra bierzê ke hendî qalê dejan mekerê. Ma tim xeyalê rojanê weşan kerd. La weşikîya welatê ma, azadîya ci ma rê zaf xerîb bêro zî ewro zî mumkun a. La bi şerto ke ma bibê yew, ma yewbînan rê wayîr vejîyê, tarîxê xo ra dersan vejê. Ma partîyan ra vêşêr menfaatê şarê xo yê her çar perçeyan bifikirê. Eke şima vajê no senî hende asan o û Kurdî hende na rastî nêvînenê, a game biewnîrê tecrubeyê Rojawanî ra. Mîyanê çend serran de Kurdan hemeyê dinya rê vengê xo bi nê perçeyê qijkekî resna dinya. Çira? Çunke Kurdî bi qismî zî bo ge-ge meseleyê Rojawanî de bî Kurd, bî yew veng û hendî xeyalî ca verdayî û vat: “Eke ewro nêbo key”? E, ma Kurdan rê perspektîfê Rojawanî lazim o. Azadîya xo, waştişê statuya seba her perçeyan peyde meerzê. Menfaatê şarê xo mekerê qurbanê menfaate partîzanîye. Netîce de ma do bivînê ke çîyo ke ma seba meşteyan xeyal kenê hende ma ra dûrî nêyo.

Wextê ma ameyo, hende peydeeştiş tena zêdebîyayîşê zirarî yo. Roje ewro ya. Xeyalanê meşteyan ca verdê û vajê: “Ewro nêbo key”!

Şîrove Binuse

Şîroveyê xo binuse!
Nameyê xo binuse