Tenge

Faîk Axdat

 

Emser zimistan giran o

Tarî nişto ra ma ser

Tîje ewro herey akewt

Koyê Dêrsimî naleno

Vanê xebera sîya Parîs ra ama

Vilika koyî orteyê gonî de ya

Sara ma ya vilike

Kirmanc keweno ver

Wuy dayê Sara awika çeme

Wuy dayê Sara waya ko

Çîçega merga dîyaxa ma

Ana pîle wayîra kirmancîye

Jîar bi jîare dekerneme nameyê to

Dîyar bi dîyar fetelnenîme

Kirmancî vilika ko kerde vindî

Aye

Sey Besê ninga tifangî de ya

Sey Zerîfa meterîsê koyan de

Sey Bêrîtane kela de bena mîlçike

Heyfê to Parîs heyfê şima ewropayijî

Şima rê heyfê ma yeno ke

Çitur binê na rîsîyayîye de manene

Çitur nê barî darenê we

Binê gunayê kênanê kirmancî de

Tarîxê ma şima keno rîsîya

Sakîna ma rê ko bîye

Sakîna ma rê çeme bîye

Sakîna ma rê maye, waye, ana bîye

Sakîna ma rê hevale bîye

Şîrove Binuse

Şîroveyê xo binuse!
Nameyê xo binuse