Gotar-meqale

Bedû 2

0

Bedû

0

YPG

0

Evîn

0

Çala Mergî

0

Ya Star

0